ראש השנה ויום כיפורים

עם הקהילה הישראלית בשיקגו

High Holidays 2020

September 18-20 & 27-28 2020

באוהל גדול ומרווח 

8750 Keeler Ave. Skokie IL, 60076

(SW corner of Keeler and Dempster) 

 הצלחנו ב"ה לסדר אוהל גדול ומרווח שיהיה גם מזמין ויפה וגם ינעים את התפילה

ההשתתפות בתפילה ללא עלות. נעריך  את תרומתכם עבור ההוצאות ולמען המשך הפעילות

יחד עם זאת בבקשה להרשם כאן שנוכל להתארגן מראש

 

First Evening of RH Friday Sep 17 - 6:30pm

Shachrit Musaf 1st day of RH Shabbat Sep 18 - 9:00am

Mincha Arvit 1st day of RH Shabbat Sep 18 - 6:30pm

Shachrit Musaf 2nd day of RH Sunday Sep 19 -9:00am (baruch Sheamar)

Shofar 2nd day of RH Sunday Sep 19 - 11:00am (Fllowed by Children Program)

Mincha -Tashlich Arvit 2nd & Motzei RH Sunday Sep 19 - 6:15pm

Kol Nidrei Sunday Sep 27 - 6:15pm

Shachrit Musaf YK Monday Sep 28 - 8:00am

Mincha Neila of YK Monday Sep 28

אנא לבשו מסיכה באוהל התפילה בכדי לדאוג לקהל המשפתתפים המגוון