שבתון מיוחד עם הרב שניאור אשכנזי

  לזכרו של אילן ע"ה אברג'ל והרב דניאל מוסקוביץ ע"ה

   28-29 בפברואר - February 28-29 

לתוכנית המלאה של השבתון כנסו כאן