מכירת חמץ - הסבר קצר

מכיוון שאסור להחזיק ברשותנו חמץ בפסח,עלינו למכור כל חמץ ברשותנו שלא ביערנו - לגוי. [לא ניתן לאכול, להשתמש או למכור במהלך חג הפסח כל חמץ שנמכר לגוי].

לפיכך, יש להניח במקום שמור (ארון, חדר וכדומה) כל חמץ שלא ייאכל או יישרף לפני חג הפסח, כולל כלי חמץ שלא נוקו כראוי.

את המקום יש לנעול או להדביק בדבק. אנו משכירים מקום זה לגוי שקונה את החמץ.

מכיוון שלמכירת חמץ זו פרטים רבים, רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו. הרב משמש כשליחך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג.

ניתן להדפיס את הטופס הבא ולערוך בו שינויים, או למלאות אותו בכתב-יד,

ולשלוח לפקס מספר 1-877-494-3642 או בדואר ל-

2833 W. Howard St. Chicsgo IL 60645

לחילופין ניתן למלאות את הטופס אונליין כאן

בברכה לחג פסח כשר ושמח לכם ולכל משפחותיכם

הרב מנחם סלבטיצקי

שטר הרשאה למכירת חמץ

 

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב מנחם סלבטיצקי ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.

Name

Adress

City, Zip

Phone

Email

 

.Click here to download and print the form. Please return to us no later than Sunday, April 5.

תוכלו גם להדפיס דף זה ולשלוח למספר פקס: 1-877-494-3642

לתרומה לחג עבור 'קמחא דפסחא' למשפחות נצרכות מלאו שדות הבאים:

Amount *
Card Number *
CVS (3 digit security code)*
Expiration Date *